Úvod > Soutěžní kategorie

Anketa

Do kterého dopravního prostředku byste byli ochotni investovat?

21%
19%
46%
7%
7%
Hlasovat

Iniciátor soutěže

 

Odborná záštita

 

 

Soutěžní kategorie

Obec

Projekty z oblasti úspor energií, využívání obnovitelných zdrojů, či ochrany životního prostředí, o které se zasloužila obec. Projekty může přihlásit kdokoliv, ale vlastníkem projektu resp. plátcem projektu musí být jakýkoli samosprávný celek v České republice.

V roce 2016 se v rámci kategorie Obec poprvé otevírá nová skupina pro projekty realizované obcemi v kontextu Smart Cities. Vítány jsou veškeré chytré projekty obcí - ať už se jedná o inovativní řešení při hledání energeticky úsporných opatření, snížení ekologické zátěže nebo řešení dopravních problémů. 


Kutil

Všechny malé i velké projekty z oblasti ekologie, úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů, které zpracoval člověk v domácnosti.


Firma

Energeticky úsporné projekty nebo projekty se zaměřením na ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů, jejichž předkladateli jsou právnické osoby podnikající v ČR.


Mládež

Projekty z oblasti ekologie, úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů, které podporují ekologické myšlení mladých a veškeré takové aktivity uskutečněné mládeží či školami.


Stavba

Veškeré energeticky úsporné realizované stavby a stavební řešení (např. rekonstrukce, zateplení, inovativní řešení v oblasti stavebnictví apod.) s pozitivním dopadem na životní prostředí, které zrealizovala firma, škola, obec, město, architekt či kutil.


Nápad

Nezrealizované nápady, myšlenky, vize či produktové inovace – to vše lze zařadit do této kategorie, vyhodnocení této kategorie není nijak vázáno na vyhodnocování ostatních kategorií. Vybrané projekty budou podpořeny při své realizaci – obsah této podpory bude určen vyhlašovatelem vždy dle podmínek konkrétního projektu, možností vyhlašovatele a následně i na základě dohody s předkladatelem projektu.

Weby E.ON

Magazín EkoBonus

Užitečné odkazy

Kalkulačky© E.ON ENERGY GLOBE AWARD ČR 2015